ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬN QUÀ

Lưu ý :
- Người tham gia cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân.
- Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký tham gia chương trình nhận quà 1 lần duy nhất
- Người tham gia chương trình trả phí ship khi nhận hàng:
+ Hà Nội, Hồ Chí Minh: phí ship 15.000đ
+ Các tỉnh khác: phí ship 25.000đ