ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬN QUÀ

Lưu ý :
- Người tham gia cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân.
- Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký tham gia chương trình nhận quà 1 lần duy nhất
- Người tham gia chương trình TRẢ PHÍ SHIP khi nhận hàng:
+ PHÍ SHIP Hà Nội, Hồ Chí Minh: 15.000đ
+ PHÍ SHIP các tỉnh khác: 25.000đ